قیصر: احترامت واجبه خان دایی اما حرف از كاسه در می اومد خان دایی … می فهمی … چشاش داشت ما بودیم گزارش پست ]
منبع
برچسب ها : , , , ,