قیصر : «تو چرا این ریختی شدی؟ کی زدتت؟»
میتی: «قصه اش درازه. تو نمیری به موت قسم اصن گزارش پست ]
منبع
برچسب ها :

, , , , ,